SLUŽBY

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB

 • výroba a dodávky sportovního nářadí
 • výroba a dodávky speciálního systému sportovních dřevěných podlah VLD a VPD
 • výroba,návrhy a dodávky posiloven a fitness center
 • venkovní sportovní povrchy
 • montáže sportovního nářadí
 • OTK (revize) a opravy sportovního nářadí - certifikáty MŠMT
 • zpracování projektové dokumentace a poradenství v oblasti tělocvičen a venkovních sportovišť
 • dodávky sportovních syntetických PU a PVC povrchů
 • broušení, nátěry, barevné rozlišení a nátěry dřevěných podlah
 • obklady stěn a stropů v tělocvičnách
 • vybavení venkovních hřišť a sportovišť
 • výroba školního a kancelářského nábytku
 • drátěná výroba - výroba košů,košíků a reklamních stojanů
 • světelné výsledkové tabule

ODBORNÁ TECHNICKÁ KONTROLA

Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí, tělocvičen, dětských hřišť a sportovišť je zaměřena na kontrolu a zajištění bezpečnosti dětských hřišt a sportovišť. Důvodem kontroly je posouzení, zda tato zařízení, nářadí, náčíní a herní prvky nejsou v rozporu s normami ČSN 1176 a 1177.

Dle nařízení MŠMT (externí odkaz) (nové okno) musí být minimálně jednou ročně provedena oprávněnou osobou revize tělocvičného nářadí, tělocvičen, venkovních sportovišť, dětských hřišť a posiloven.


Dle metodických pokynů MŠMT provádíme odborné technické kontroly:

 • tělocvičného nářadí
 • dětských hřišť
 • venkovních sportovišť
 • posiloven


Všem provozovatelům, kteří se musí řídit nařízením MŠMT v rámci provedení odborné technické kontroly nabízíme:

 • provedení odborných technických kontrol
 • zpracování a předání revizní zprávy elektronickou a papírovou formou
 • provedení drobných a rozsáhlých oprav sportovišť a dětských hřišť
 • uvedení sportovišť a dětských hřišť do souladu s normami ČSN 1176 a 1176
 • odborné konzultace a poradenství


Součástí odborné technické kontroly je kontrola:

 • optické prohlédnutí prvku
 • fyzická zkouška prvku a prověření, zda prvek neohrožuje bezpečnost uživatele
 • provedení drobných a rozsáhlých oprav sportovišť a dětských hřišť
 • posouzení prvku v souladu s normami ČSN 1176 a 1177
 • návrh možného řešení opravy, případně doporučení o vyřazení prvku

Díky dlouholetým zkušenostem s výrobou sportovního nářadí a výstavbou tělocvičen, sportovních a dětských hřišť, se snažíme provozovatelům sportovních zařízení a dětských hřišť vždy poradit, jak možnou závadu nebo problém co nejefektivněji vyřešit.

ÚDRŽBA UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ

 • venkovních umělých trávníků
 • venkovních tartanových povrchů


Čištění a údržba umělého trávníku

Čištění a údržba umělých sportovních trávníků vyžaduje odstranění starého a zaneseného křemičitého písku a vyčištění lajn vysokým tlakem vody. Jakmile je hřiště vyčištěné od všech nečistot, případně vadné části vyměněny za nové, je umělá tráva dosypaná novým křemičitým pískem.